งานกีฬาสีต้านยาเสพติด "Sport Day 2010"
       ภาพความประทับใจ งานกีฬาสีต้านยาเสพติด "Sport Day 2010" CB Group ,MST ,MIT ได้รับเกียรติจาก คุณบัญชา นีซัง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน กีฬาต้านยาเสพติด 2553 กิจกรรมในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสีสันที่ขาดไม่ได้ สำหรับกองเชียร์ของแต่ละสี ปิดท้ายด้วย การร่วมร้องเพลง "สามัคคีชุมนุม"