ทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ภาพบรรยากาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2553 ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2553 (วันพ่อแห่งชาติ)